Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Οι ελιές φτάνοντας στο ελαιοτριβείο ελέγχονται προσεκτικά σε όλα τα στάδια ελαιοποίησης τους όπου περιλαμβάνουν την παραλαβή του καρπού, το πλύσιμο των ελιών, την άλεση του ελαιοκάρπου, τη μάλαξη, την παραλαβή και τέλος τον καθαρισμό του παραγόμενου ελαιολάδου

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Οι ελιές φτάνοντας στο ελαιοτριβείο ελέγχονται προσεκτικά σε όλα τα στάδια ελαιοποίησης τους όπου περιλαμβάνουν την παραλαβή του καρπού, το πλύσιμο των ελιών, την άλεση του ελαιοκάρπου, τη μάλαξη, την παραλαβή και τέλος τον καθαρισμό του παραγόμενου ελαιολάδου

Rozos Oil Παραλαβή του καρπού​

Παραλαβή του καρπού

Μετά την συγκομιδή οι ελιές παραδίδονται στα ελαιοτριβεία για επεξεργασία. Η μεταφορά τους γίνεται σε πλαστικά τελάρα ή σε σακιά από λινάτσα. Η επεξεργασία των ελιών γίνεται το συντομότερο δυνατόν εντός 24 ωρών.

Αποφύλλωση απομάκρυνση ξένων υλών και πλύσιμο

Οι ελιές τοποθετούνται στην χοάνη παραλαβής του ελαιοκάρπου και στην συνέχεια στο αποφυλλωτήριο, για την απομάκρυνση των φύλων και άλλων φερτών υλικών. Στην συνέχεια ακολουθεί το πλύσιμο των ελιών για την απομάκρυνση τυχών ξένων υλών (λάσπη κ.α ). Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική γιατί αν οι ξένες προσμίξεις αλεσθούν μαζί με τον ελαιόκαρπο επηρεάζουν αρνητικά το άρωμα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Rozos Oil Εξαγωγή ελαιολάδου​

Εξαγωγή ελαιολάδου (ντεκαντερ)

Η παραλαβή του ελαιολάδου πραγματοποιείτε με την διφασική διαδικασία και με την χρήση νέων τύπων φυγοκεντρικών μηχανημάτων που μπορούν να διαχωρίσουν το ελαιόλαδο από την ελαιόπαστα χωρίς την προσθήκη νερού. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν σχηματίζονται υγρά απόβλητα καθώς αυτά ενσωματώνονται στον ελαιοπυρήνα. Σε αυτό το σημείο η ελαιούχος φάση διαχωρίζεται από τον πυρήνα (στον οποίο είναι ενσωματωμένα τα απόνερα), με την επίδραση φυγόκεντρου δυνάμεως , η οποία αυξάνει τη διαφορά ειδικού βάρους μεταξύ του ελαιολάδου και του υγρού ελαιοπυρήνα. Το ελαιόλαδο που εξέρχεται από τα διφασικά ντεκάντερ μπορεί να περιέχει μικρά στερεά σωματίδια, τα οποία απομακρύνονται με την χρήση παλινδρομικών κοσκίνων.

Rozos Oil Διαχωριστήρες (καθαρισμός ελαιολάδου)

Διαχωριστήρες (καθαρισμός ελαιολάδου)

Το τελευταίο στάδιο της παραγωγής του ελαιολάδου περιλαμβάνει τον καθαρισμό του από στερεά σωματίδια (τεμάχια σάρκας, φλοιού κ.α), έτσι ώστε το ελαιόλαδο να είναι απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη.

Αποθήκευση ελαιολάδου

Αφού το ελαιόλαδο καθαριστεί από τους διαχωριστήρες θα αποθηκευτεί σε μεγάλες ανοξείδωτες δεξαμενές μέσα σε κλειστούς ψυκτικούς θαλάμους  έτσι ώστε να επιτευχθούν ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, με μηδενική σχετική υγρασία.

Τυποποίηση (εμφιάλωση ελαιολάδου)

Στην συνέχεια το ελαιόλαδο θα το φιλτραριστεί και μετά θα τυποποιηθεί σε συσκευασίες αλλά και λευκοσίδηρο.

Rozos Oil Αποθήκευση Ελαιόλαδου

Η ποιότητα του ελαιολάδου εξαρτάται απόλυτα από την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

Το μόνο 
Εξαιρετικό
Παρθένο
Ελαιόλαδο

Αυτό σημαίνει πως οι ελιές δεν πρέπει να μένουν στο χωράφι ή στην αποθήκη του παραγωγού, περισσότερο από δυο ημέρες μέσα σε σακιά και περισσότερο από τρεις έως τέσσερις ημέρες μέσα σε τελάρα αποθήκευσης. Μέσα σε σακιά «ανάβουν» οι ελιές, αλλοιώνονται και σαπίζουν. Κατά συνέπεια από σάπιες ελιές έχομε πολύ κακής ποιότητας (με οξέα) λάδι.

Για αυτό τον λόγο οι παραγωγοί θα πρέπει αμέσως μετα την συγκομιδή της ελιάς να έχουν προγραματίσει με το ελαιοτριβείο να ελαιοποιήσουν τις ελιές τους το συντομότερο δυνατόν.

elEL